Du är här

Integritetspolicy

Vi på Assistansbolaget i Sverige AB uppskattar ditt besök på vår hemsida. Vi vill att du ska veta att vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt. Vi vill härmed informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Hur används dina personuppgifter?

Assistansbolaget lagrar och använder de personuppgifter som insamlas från dig. Assistansbolaget är mån om att skydda din integritet när du besöker vår hemsida. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som förekommer när du besöker hemsidan och utnyttjar Assistansbolagets tjänster, samt vilka rättigheter du har enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det Assistansbolaget i Sverige AB, org. nr. 556733-7364, som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med Assistansbolaget. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att efterkomma din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Assistansbolaget använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Assistansbolagets samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att administrera utskick av det aktuella materialet eller informationen, men kommer i övrigt inte att lämnas ut till annan. I varje sammanhang där du lämnar får du mer specificerad information och lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Assistansbolaget har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Dina rättigheter

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Assistansbolaget på adressen nedan få besked om vilka personuppgifter som Assistansbolaget har registrerade om dig.

Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter eller att du inte önskar ta emot fortsatt information från Assistansbolaget. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Assistansbolaget kan ha mot dig.

För att kunna tillgodose dina önskemål ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Assistansbolaget. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter. Du kan framställa dina önskemål enligt följande:

Via e-post till info@assistansbolaget.se.

Information om cookies

Du kan läsa mer här om hur Assistansbolaget behandlar cookies (elektronisk information om ditt besök på hemsidan).